top of page

2 items gevonden voor ""

  • Hoe creëer je een kantooromgeving met voldoende aantrekkingskracht?

    Veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze ervoor kunnen zorgen dat medewerkers vaker naar kantoor komen. Post-corona zijn medewerkers vaker gaan thuiswerken. De balans tussen werken op kantoor en thuiswerken is niet in evenwicht. Hierdoor zijn de voordelen van het werken op kantoor onder druk komen te staan. Het kantoor heeft zijn aantrekkingskracht verloren en heeft concurrentie gekregen van de thuiswerkplek. Wat is er aan veranderingen in de fysieke werkomgeving nodig om medewerkers vaker naar kantoor te laten komen? Suzanne Wielart (interieurarchitect Suzanne • Ontwerpt) en Rogier van Es (adviseur bij TwynstraGudde) bundelden hun krachten en nemen je mee hoe je een kantooromgeving creëert met voldoende aantrekkingskracht. Werken op kantoor heeft voordelen Werken op kantoor heeft meerdere voordelen. Het zorgt voor meer binding tussen medewerkers onderling en de organisatie en het stimuleert de kennisoverdracht. Medewerkers hebben op kantoor meer mogelijkheden om te netwerken, nieuwe vaardigheden te leren en te groeien binnen de organisatie. Werken op kantoor helpt daarnaast om beter zicht te houden op het welzijn van medewerkers. Want naast productiviteit en continuïteit is ook het welbevinden van medewerkers belangrijk om een organisatie goed te laten functioneren. We moeten het verleden loslaten We moeten accepteren dat de post-corona-situatie anders is dan voorheen. Nastreven hoe het vroeger was is daarom niet verstandig. In het nieuwe normaal komen medewerkers vooral naar kantoor om hun collega’s te ontmoeten. Richt je kantoor daarom anders in. Met minder bureauwerkplekken en meer communicatie- en interactie werkplekken. Een nieuw fenomeen sinds de coronacrisis is dat medewerkers op kantoor sneller zijn afgeleid door externe prikkels (of zijn zich er meer bewust van geworden). We (video)bellen veelvuldig vanachter onze bureauwerkplek. Dit geeft overlast. Kleinschalig met focus op akoestiek werkt daarom beter in plaats van grote open kantoortuinen. Het kantoor concurreert met de thuiswerkplek Vooropgesteld dat enkel aanwezig zijn op kantoor niet het doel is, zien we in onze praktijk dat de balans tussen werken op kantoor en thuiswerken niet in evenwicht is. In de huidige situatie concurreert het kantoor met de thuiswerkplek. Medewerkers wegen de voor- en nadelen van het werken op kantoor af tegen het thuiswerken. Vaak is de primaire gedachte van medewerkers: ‘ik werk thuis, tenzij’. Een kantoor met aantrekkingskracht De oplossing ligt in het ‘verleiden’ van medewerkers om naar kantoor te komen. Het kantoor moet voldoende aantrekkingskracht hebben voor medewerkers. Als een ‘magneet’ zou je kunnen zeggen. Maar hoe creëer je een kantooromgeving met voldoende aantrekkingskracht? 1. Op de eerste plaats is het van belang dat de werkomgeving (werkplekmix) aansluit bij de werkzaamheden die medewerkers op kantoor verrichten. Post-corona ziet het activiteitenpatroon op kantoor er anders uit. De grootste motivatie om naar kantoor te komen is om collega’s te ontmoeten, samen te werken en kennis te delen, zowel intern als extern. Dit betekent een verschuiving van bureauwerkplekken naar plekken waar interactie tussen collega’s kan plaatsvinden. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat het kantoor gezelligheid en geborgenheid kan bieden. Vooral de jonge medewerkers vinden het belangrijk om naar kantoor te komen voor de sociale interactie. 2. De identiteit van de organisatie is een belangrijke verbindende factor. We willen allemaal graag ergens bij horen. Een thema dat niet voor niets onderdeel uitmaakt van Maslow’s theorie: ‘Door de identiteit van de organisatie in het interieur van je kantoor op te nemen, geef je medewerkers het gevoel erbij te horen.’ Dit geldt niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor klanten. Een werkruimte die diversiteit bevordert, gastvrij en inclusief is voor iedereen, is cruciaal voor het aantrekken en behouden van talent. 3. Zorg voor variatie in type werkplekken. Er zijn minder bureaus nodig omdat er minder mensen naar kantoor komen. Er is dus ruimte voor andere soorten functies. Functies die passen bij het hybride werken, zoals belhokjes, loungehoekjes of gameplekken. Omdat we nu veel meer (video)bellen dan voor corona is vooral het toevoegen van meer belcellen en conference call plekken heel belangrijk. 4. Een goed en gezond eten en drinken concept geeft het kantoor eveneens aantrekkingskracht. Eten en drinken verbindt medewerkers en het stimuleert sociale ontmoetingen. 5. Een goede luchtkwaliteit en biophilic design kunnen het welzijn van de medewerkers verbeteren. Het is bewezen dat natuurlijk licht, groen, levende muren, natuurlijke texturen en materialen en uitzicht op de natuur allemaal een positief effect hebben. Daarnaast is een goed binnenklimaat in kantoren belangrijk om een comfortabele, prestatieverhogende en gezonde werkomgeving te creëren. Een ‘one sizes fits all’ benadering bestaat niet. Het is daarom de kunst om de juiste balans te vinden tussen de bovengenoemde punten met als doel meer verbinding, een betere kennisoverdracht en een goed welbevinden van medewerkers. Waarom interieurarchitect Suzanne • Ontwerpt en TwynstraGudde? Om een huisvestingsconcept te implementeren is het belangrijk om de kracht van verschillende disciplines te bundelen. Suzanne • ontwerpt inspirerende en mensgerichte werkomgevingen. TwynstraGudde is expert in huisvestingsvraagstukken en ontzorgt de opdrachtgever met onafhankelijk en deskundig advies. Hierdoor versterken we elkaar. Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@suzanne-ontwerpt.nl .

  • VGN met LSa op weg naar een inclusieve hybride werkplek

    Het huisvestingsproject bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is een schoolvoorbeeld van optimale samenwerking. SWP-partner LSa is specialist op het gebied van organisatiegericht huisvesten. De projecten die de experts van LSa samen met alle opdrachtgevers doorlopen zijn intensief. Goede samenwerking is daarbij onmisbaar. Aan het woord (op de foto van links naar rechts) Ellen van den Brink van VGN, Suzanne Wielart van Suzanne • ontwerpt, Tys Pereboom van Hegeman Bouw & Infra en Johan Al van LSa. De eerste stappen Het huisvestingsavontuur van VGN start in 2021. De organisatie is toe aan een nieuwe werkomgeving die past bij de huidige tijd en de huidige werkwijze. Het kantoor heeft standaard kantoorgangen, voornamelijk kleine kantoren en een aantal vergaderzalen. Er is weinig verbinding en de mogelijkheden om samen te werken zijn beperkt. Daarnaast is de ruimte weinig inspirerend. Het Paarse Plein is de plek waar ontmoetingen plaatsvinden en bezoekers ontvangen worden. Deze ruimte is in trek, maar de paarse tinten en de gedateerde indeling, smeken om vernieuwing. Ellen: “We zaten als VGN in die setting sinds 2008. Een aantal jaren geleden waren er al plannen en zijn er zelfs ontwerpen gemaakt voor een nieuwe werkomgeving, maar die zijn helaas op niets uitgelopen. In 2020 besloten we de draad weer op te pakken en zijn we gaan nadenken over onze wensen en behoeften voor een nieuwe hybride werkomgeving. Corona gooide even roet in het eten, maar toen we elkaar weer voorzichtig op kantoor konden ontmoeten, besloten we dat we moesten doorpakken. De wens van onze directeur was een open kantoor, met een doorzicht naar buiten en tussen de zones, zodat het geheel frisser en lichter zou ogen. Belangrijk was dat het kantoor geschikt zou zijn voor werken na corona, maar ook tijdens corona. Want wat als de coronaperiode langer zou duren? We hebben LSa gevraagd om met ons mee te denken over onze manier van werken en hoe die nieuwe werkomgeving het beste ingericht kan worden, zodat het een prettige en functionele plek wordt. Zij hebben ons vervolgens in contact gebracht met Suzanne en via een onderhandse aanbesteding met Hegeman Bouw & Infra.” Benieuwd naar het hele interview, lees hier verder.

bottom of page