top of page

Hoe creëer je een kantooromgeving met voldoende aantrekkingskracht?

Veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze ervoor kunnen zorgen dat medewerkers vaker naar kantoor komen. Post-corona zijn medewerkers vaker gaan thuiswerken. De balans tussen werken op kantoor en thuiswerken is niet in evenwicht. Hierdoor zijn de voordelen van het werken op kantoor onder druk komen te staan. Het kantoor heeft zijn aantrekkingskracht verloren en heeft concurrentie gekregen van de thuiswerkplek. Wat is er aan veranderingen in de fysieke werkomgeving nodig om medewerkers vaker naar kantoor te laten komen? Suzanne Wielart (interieurarchitect Suzanne • Ontwerpt) en Rogier van Es (adviseur bij TwynstraGudde) bundelden hun krachten en nemen je mee hoe je een kantooromgeving creëert met voldoende aantrekkingskracht.

Werken op kantoor heeft voordelen


Werken op kantoor heeft meerdere voordelen. Het zorgt voor meer binding tussen medewerkers onderling en de organisatie en het stimuleert de kennisoverdracht. Medewerkers hebben op kantoor meer mogelijkheden om te netwerken, nieuwe vaardigheden te leren en te groeien binnen de organisatie. Werken op kantoor helpt daarnaast om beter zicht te houden op het welzijn van medewerkers. Want naast productiviteit en continuïteit is ook het welbevinden van medewerkers belangrijk om een organisatie goed te laten functioneren.

We moeten het verleden loslaten

We moeten accepteren dat de post-corona-situatie anders is dan voorheen. Nastreven hoe het vroeger was is daarom niet verstandig. In het nieuwe normaal komen medewerkers vooral naar kantoor om hun collega’s te ontmoeten. Richt je kantoor daarom anders in. Met minder bureauwerkplekken en meer communicatie- en interactie werkplekken. Een nieuw fenomeen sinds de coronacrisis is dat medewerkers op kantoor sneller zijn afgeleid door externe prikkels (of zijn zich er meer bewust van geworden). We (video)bellen veelvuldig vanachter onze bureauwerkplek. Dit geeft overlast. Kleinschalig met focus op akoestiek werkt daarom beter in plaats van grote open kantoortuinen.

Het kantoor concurreert met de thuiswerkplek

Vooropgesteld dat enkel aanwezig zijn op kantoor niet het doel is, zien we in onze praktijk dat de balans tussen werken op kantoor en thuiswerken niet in evenwicht is. In de huidige situatie concurreert het kantoor met de thuiswerkplek. Medewerkers wegen de voor- en nadelen van het werken op kantoor af tegen het thuiswerken. Vaak is de primaire gedachte van medewerkers: ‘ik werk thuis, tenzij’.

Een kantoor met aantrekkingskracht

De oplossing ligt in het ‘verleiden’ van medewerkers om naar kantoor te komen. Het kantoor moet voldoende aantrekkingskracht hebben voor medewerkers. Als een ‘magneet’ zou je kunnen zeggen.

Maar hoe creëer je een kantooromgeving met voldoende aantrekkingskracht?

1. Op de eerste plaats is het van belang dat de werkomgeving

(werkplekmix) aansluit bij de werkzaamheden die medewerkers

op kantoor verrichten.

Post-corona ziet het activiteitenpatroon op kantoor er anders uit. De

grootste motivatie om naar kantoor te komen is om collega’s te

ontmoeten, samen te werken en kennis te delen, zowel intern als

extern. Dit betekent een verschuiving van bureauwerkplekken naar

plekken waar interactie tussen collega’s kan plaatsvinden. Het is

daarom belangrijk om te zorgen dat het kantoor gezelligheid en

geborgenheid kan bieden. Vooral de jonge medewerkers vinden het

belangrijk om naar kantoor te komen voor de sociale interactie.

2. De identiteit van de organisatie is een belangrijke verbindende

factor. We willen allemaal graag ergens bij horen. Een thema dat niet

voor niets onderdeel uitmaakt van Maslow’s theorie: ‘Door de identiteit

van de organisatie in het interieur van je kantoor op te nemen, geef je

medewerkers het gevoel erbij te horen.’ Dit geldt niet alleen voor de

eigen medewerkers, maar ook voor klanten. Een werkruimte die

diversiteit bevordert, gastvrij en inclusief is voor iedereen, is cruciaal

voor het aantrekken en behouden van talent.

3. Zorg voor variatie in type werkplekken. Er zijn minder bureaus nodig

omdat er minder mensen naar kantoor komen. Er is dus ruimte voor

andere soorten functies. Functies die passen bij het hybride werken,

zoals belhokjes, loungehoekjes of gameplekken. Omdat we nu veel

meer (video)bellen dan voor corona is vooral het toevoegen van meer

belcellen en conference call plekken heel belangrijk.

4. Een goed en gezond eten en drinken concept geeft het kantoor

eveneens aantrekkingskracht. Eten en drinken verbindt medewerkers

en het stimuleert sociale ontmoetingen.

5. Een goede luchtkwaliteit en biophilic design kunnen het welzijn van

de medewerkers verbeteren. Het is bewezen dat natuurlijk licht, groen,

levende muren, natuurlijke texturen en materialen en uitzicht op de

natuur allemaal een positief effect hebben. Daarnaast is een goed

binnenklimaat in kantoren belangrijk om een comfortabele,

prestatieverhogende en gezonde werkomgeving te creëren.

Een ‘one sizes fits all’ benadering bestaat niet. Het is daarom de kunst om de juiste balans te vinden tussen de bovengenoemde punten met als doel meer verbinding, een betere kennisoverdracht en een goed welbevinden van medewerkers.

Waarom interieurarchitect Suzanne • Ontwerpt en TwynstraGudde?

Om een huisvestingsconcept te implementeren is het belangrijk om de kracht van verschillende disciplines te bundelen. Suzanne • ontwerpt inspirerende en mensgerichte werkomgevingen. TwynstraGudde is expert in huisvestingsvraagstukken en ontzorgt de opdrachtgever met onafhankelijk en deskundig advies. Hierdoor versterken we elkaar.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@suzanne-ontwerpt.nl.

Comments


bottom of page